W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Powstańców 13 
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.  (32) 639 51 00
fax  (32) 262 22 10

sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Rozwiązanie umowy

Miejsce:

Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Biuro Obsługi Klienta
stanowisko nr 4 tel. 32 / 63 95 113
fax. 32 / 26 22 210
obsluga-klienta@dabrowskie-wodociagi.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek       7.00 – 17.00
Wtorek – Piątek  7.00 – 15.00

Wymagane dokumenty

 1. Pisemne oświadczenie Usługobiorcy o rozwiązaniu umowy na zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków.
 2. Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy na zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków w trybie porozumienia stron.

Załączniki

 1. Protokół zdawczo – odbiorczy ze stanem wodomierza.
 2. Skrócony odpis aktu zgonu.
 3. Zaświadczenie o likwidacji działalności gospodarczej.
 4. Dokument potwierdzający utratę zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 5. Dokumenty potwierdzające utratę przez Usługobiorcę prawa do korzystania z nieruchomości (np. wypowiedzenie umowy najmu/dzierżawy).
 6. Wycofanie zgody właściciela wodomierza głównego na rozliczanie podliczników.

Opłaty

Bezpłatnie.

Sposób dostarczenia

 1. Osobiście.
 2. Korespondencyjnie (listem poleconym).
 3. Mailowo.
 4. Faksem.

Termin załatwienia sprawy

14 dni od daty złożenia wniosku

Dodatkowe informacje

 1. Umowa może być rozwiązana przez Usługobiorcę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie oraz w każdym czasie za porozumieniem stron w terminie uzgodnionym.
 2. Umowa może być rozwiązana przez Usługodawcę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku braku podjęcia przez Usługobiorcę działań skutkujących usunięciem przyczyń odcięcia dostaw wody określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzanie ścieków (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) i nie wystąpieniem do Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. z wnioskiem o ponowne uruchomienie dostaw wody.
 3. Umowa wygasa w przypadku:
 4. Śmierci Usługobiorcy będącego osobą fizyczną.
 5. Utraty przez Usługobiorcę prawa do korzystania z nieruchomości.
 6. Zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub postępowania likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą.
 7. Utraty przez Usługodawcę zezwolenia na prowadzenie działalności.

Powiadom znajomego