W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Powstańców 13 
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.  (32) 639 51 00
fax  (32) 262 22 10

sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Kontrole

Kontrole

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Dąbrowskich Wodociągach sp. z o.o.

Rok 2023

Data kontroli: 13 marca 2023 r.
Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
Kontrola
w zakresie:
Kontrola obiektu Ujęcie Trzebiesławice ul. Gródki w Dąbrowie Górniczej w zakresie stanu sanitarnego i technicznego urządzenia wodociągowego, prowadzonej kontroli wewnętrznej, stosowanych preparatów oraz technologii uzdatniania wody.
Wyniki kontroli: Nie stwierdzono naruszenia przepisów.
   
Data kontroli: 13 marca 2023 r.
Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
Kontrola
w zakresie:
Kontrola obiektu Ujęcie Ujejsce ul. Olimpijska w Dąbrowie Górniczej w zakresie stanu sanitarnego i technicznego urządzenia wodociągowego, prowadzonej kontroli wewnętrznej, stosowanych preparatów oraz technologii uzdatniania wody.
Wyniki kontroli: Nie stwierdzono naruszenia przepisów.
   
Data kontroli: 25 stycznia 2023 r.
Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
Kontrola
w zakresie:
oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
Wyniki kontroli:

wydana została Decyzja nr: NS.HP.9027.3.22.4.2023 z dnia 14.02.2023 w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w toku przeprowadzonej kontroli poprzez:

sporządzenie aktualnego wykazu szkodliwych czynników biologicznych wraz z klasyfikacją czynników biologicznych występujących w środowisku pracy,

sporządzenie aktualnego rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych grupy 3 i 4,

sporządzenie aktualnego rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych grupy 3 i 4,

dokonanie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i jej udokumentowanie z uwzględnieniem zawodowego narażenia na czynniki biologiczne, uwzględniając m.in. klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych, rodzaj, stopień i czas trwania narażenia,

zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego. 

Rok 2022

Data kontroli: 5 grudnia 2022 r.
Organ kontrolujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej
Kontrola
w zakresie:

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi 

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów
   
Data kontroli: od 2 listopada 2022 r. do 4 listopada 2022 r.
Organ kontrolujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej
Kontrola
w zakresie:

kontrola Oczyszczalni Ścieków "Centrum" w zakresie:

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi,

oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.  

Wyniki kontroli:  nie stwierdzono naruszenia przepisów
   
Data kontroli:  26 października 2022 r.
Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
Kontrola
w zakresie:
poboru próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B z Komory wodomierzowej al. Zwycięstwa 86 - punktu zgodności zlokalizowanego na terenie miasta Dabrowa Górnicza oraz w zakresie parametrów grupy A z następujących punktów zgodności zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza: Hydrofornia ul. 1 Maja 42, komora wodomierzowa ul. Św. Antoniego/Pogoria oraz Komora Wodomierzowa ul. Piłsudskiego 89
Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów
   
Data kontroli: 30 sierpnia 2022 r.
Organ kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Kontrola
w zakresie:
realizacji umowy nr 101/2021/18/GW/zw/U z 1 grudnia 2021 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 157/2011/18/OW/ok/P w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym: 898.850,13 zł na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Gołonoskiej i ul. Łaskowej w Dąbrowie Górniczej" 
Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów
   
Data kontroli:  23 sierpnia 2022 r.
Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
Kontrola
w zakresie:
poboru próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B ze Studni Trzebiesławice Tr3 ul. Gródki - punktu zgodności zlokalizowanego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza oraz w zakresie parametrów grupy A z następujących punktów zgodności zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza: Komora wodomierzowa ul. Spacerowa oraz Studnia Ząbkowice P1 ul. Pszenna
Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów
   
Data kontroli: 23 sierpnia 2022 r.
Organ kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Kontrola
w zakresie:
realizacji umowy nr 101/2021/18/GW/zw/U z 1 grudnia 2021 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 157/2011/18/OW/ok/P w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym: 1.101.149,87 zł na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Strzemieszyckiej i ul. Puszkina w Dąbrowie Górniczej"
Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów
   
Data kontroli: od 14 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r.
Organ kontrolujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej 
Kontrola
w zakresie:

kontrola Budynku Administracyjnego przy ul. Powstańców 13 w zakresie: 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, 

postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. 

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów 
   
Data kontroli: 26 maja 2022 r.
Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
Kontrola
w zakresie:
stanu sanitarnego i technicznego urządzenia wodociągowego, prowadzonej kontroli wewnętrznej stosowanych preparatów oraz technologii uzdatniania wody - Ujęcie Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza, ul. Pszenna 
Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów

Rok 2021

Data kontroli: od 9 do 30 grudnia 2021 r.
Organ kontrolujący: Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Katowicach
Kontrola
w zakresie:
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zmianami) w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).
Wyniki kontroli: NARUSZENIE:
przetwarzanie odpadów z przekroczeniem warunków Decyzji Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 10.07.2015 r. znak: WER.6233.4.6.2015.AW
   
Data 
kontroli:
od 18 listopada 2021 r. do 28 kwietnia 2022 r. z przerwą od 16 grudnia 2021 r. do 21 kwietnia 2022 r. oraz w dniu 26 kwietnia 2022 r.
Organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu
Kontrola
w zakresie:

prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Wyniki kontroli: dokonano korekt składek do ubezpieczenia zdrowotnego oraz do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych.
   
Data kontroli: od 7 do 21 lipca 2021 r.
Organ kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Kontrola
w zakresie:
przestrzegania przepisów prawa pracy
Wyniki kontroli:

WYSTĄPIENIA:

1. Zapoznanie wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracy pracowników z obowiązującymi w zakładzie pracy procedurami zwalczania przejawów mobbingu i dyskryminacji.

Sposób realizacji: zapoznano wszystkich zatrudnionych pracowników z obowiązującą procedurą mobbingu i dyskryminacji.

2. Przechowywanie w aktach osobowych pracowników kopii uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu.

Sposób realizacji: zrealizowano.

3. Podjęcie działań w celu potwierdzania datą w karcie szkolenia wstępnego z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy odbytego szkolenia przez pracowników.

Sposób realizacji: zrealizowano.

4. Przeprowadzania pierwszych szkoleń pracowników od nawiązania z nimi stosunku pracy w zakładzie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie okresowym w okresie zgodnym z obowiązującymi przepisami:

Sposób realizacji: zrealizowano.

   
Data kontroli: 24 marca 2021
Organ kontrolujący: Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich
Kontrola
w zakresie:
przestrzegania warunków wykorzystania częstotliwości oraz użytkowania urządzeń sieci radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej, z warunkami określonymi w pozwoleniu radiowym nr RRL/F/C/0173/2013 z dnia 09.12.2013 r., zmienionym późniejszą decyzją.
Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.
   
Data kontroli: od 1 do 12 marca 2021 r.
Organ kontrolujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej
Kontrola
w zakresie:
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi,

oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów  uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Wyniki kontroli:

Brak wymaganej wydajności hydrantów zewnętrznych dla celów przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Podjęte działania:

Spółka złożyła „Wniosek o dopuszczenie na czas określony zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów Oczyszczalni  Ścieków „Centrum”  i zaplecza technicznego Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej” do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

 Spółka otrzymała od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, Postanowienie nr MZ.238.2.2021.ŁM z dnia 01.04.2021 r., w którym:

1) dopuszczono jako uzupełniającym, zastępczym źródłem wody do celów przeciwpożarowych w postaci czterech hydrantów zewnętrznych usytuowanych w odległości od 280m do 330m od chronionych obiektów Oczyszczalni Ścieków „Centrum” i zaplecza technicznego Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej,

2) czas dopuszczenia, o którym mowa w pkt. 1 określono na termin do 30 czerwca 2022 roku.

Rok 2020

Data kontroli: 22 stycznia 2020 r.
Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
Kontrola
w zakresie:
Kontrola oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych – prekursory narkotykowe gr. 2 i 3.
Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów 

Rok 2019

Data kontroli: 15 października 2019 r.
Organ kontrolujący: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Kontrola
w zakresie:
przestrzegania warunków wykorzystania częstotliwości i używania urządzeń sieci radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej, z warunkami określonymi w pozwoleniu radiowym nr RRL/F/0081/2016 z dnia 4 lipca 2016 r., zgodnie z przepisami art. 145 ust. 1 ustawy Pt i art. 146 ustawy Pt w związku z art. 143 ustawy Pt. 
Wyniki kontroli: ZALECENIA:

Dokonać korekty mocy wyjściowych użytkowanych urządzeń radiowych do poziomu określonego w posiadanym pozwoleniu radiowym RRL/F/A/0081/2016 z dnia 04.07.2016 r.

Zalecenie zostało wykonane.
   
Data kontroli: 14 października 2019 r.
Organ kontrolujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej
Kontrola
w zakresie:
- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
- postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów
   

Data kontroli:

30 września 2019 r.

Organ kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Kontrola
w zakresie:

kontrola stanu sanitarnego i technicznego urządzenia wodociągowego oraz stosowanych procedur postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów
   

Data kontroli:

7 czerwca 2019 r.

Organ kontrolujący:

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Kontrola
w zakresie:

- przestrzegania przepisów pracy, w tym bhp,
- przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia,
- wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wyniki kontroli:

NAKAZY:

 1. Zamieścić w pobliżu apteczki pierwszej pomocy zlokalizowanej w budynku Oczyszczalni Ścieków Błędów wykaz osób, którym powierzono obsługę apteczki, przeszkolonych w udzielaniu i pomocy.

  Termin wykonania: 31 sierpnia 2019 r.

  Realizacja: nakaz zrealizowano terminowo

 2. Zabezpieczyć strefę pracy wirnika wentylatora zamontowanego w ścianie budynku Oczyszczalni Ścieków Błędów, pomiędzy pomieszczeniami odwadniania osadu i pomieszczeniem dmuchaw przed możliwością dostępu kończyną górną.

  Termin wykonania: 31 sierpnia 2019 r.

  Realizacja: nakaz zrealizowano terminowo

 3. Zabezpieczyć przed możliwością użycia sprzęt dielektryczny nieposiadający oznakowania informacja o aktualności jego badań kontrolnych:

  - chwytnik manewrowy typ ChM nr 0179 znajdujący się w stacji trafo ŚN 20 kV/NN 04kV (obiekt nr 11) na terenie Oczyszczalni Ścieków Błędów,

  - podest izolacyjny znajdujący się w rozdzielni ŚN 6/0,4 Sekcja II „Pompy Ksawera” (obiekt 28) na terenie Oczyszczalni Ścieków Centrum,

  - chwytnik manewrowy typ ChM nr 136/36 znajdujący się w rozdzielni ŚN 6/0,4 Sekcja II „Pompy Ksawera” (obiekt 28) na terenie Oczyszczalni Ścieków Centrum,

  - podest izolacyjny znajdujący się w rozdzielni RNN (obiekt 28) na terenie Oczyszczalni Ścieków Centrum.

  Termin wykonania: 31 sierpnia 2019 r.

  Realizacja: nakaz zrealizowano terminowo

 4. Wyeliminować możliwość dotyku bezpośredniego do zacisków gniazda bezpiecznika topikowego instalacji oświetleniowej w rozdzielni elektrycznej Tłoczni Ścieków Ząbkowice ul. Nadrzeczna.

  Termin wykonania: 30 września 2019 r. 

  Prolongata terminu wykonania: 31 października 2019 r. 

  Realizacja: nakaz zrealizowano terminowo
 5. Wyeliminować możliwość dotyku bezpośredniego do systemu szynowego zasilania elektrycznego transformatora nr 1 rozdzielnicy NN 380/220 w Tłoczni Ścieków Ząbkowice ul. Nadrzeczna.

  Termin wykonania: 30 września 2019 r.

  Prolongata terminu wykonania: 31 października 2019 r. 

  Realizacja: nakaz zrealizowano terminowo
 6. Wyeliminować możliwość dotyku bezpośredniego do systemu szynowego zasilania elektrycznego w rozdzielni ŚN Tłoczni Ścieków Ząbkowice ul. Nadrzeczna.

  Termin wykonania: 30 września 2019 r.

  Prolongata terminu wykonania: 31 października 2019 r. 

  Realizacja: nakaz zrealizowano terminowo
 7. Wyeliminować możliwość dotyku bezpośredniego do elementów wnętrza rozdzielni elektrycznej RNN (obiekt 28) sekcji nr I w Oczyszczalni Ścieków Centrum.

  Termin wykonania: 30 września 2019 r.

  Prolongata terminu wykonania: 31 października 2019 r. 

  Realizacja: nakaz zrealizowano terminowo
 8. Oznakować widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa próg o wysokości ok. 0,2m w otworze drzwiowym rozdzielni NSV3 (obiekt 28) w Oczyszczalni Ścieków Centrum.

  Termin wykonania: 31 sierpnia 2019 r.

  Realizacja: nakaz zrealizowano terminowo 

WYSTĄPIENIA:

 1. Dostosowanie wewnątrzzakładowych wykazów: prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, prac szczególnie niebezpiecznych do aktualnej struktury organizacyjnej zakładu. 

  Realizacja wystąpienia: 
  Dostosowano i wdrożono wykazy prac w terminie do 31 października 2019 r

 2. Zaktualizowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy: chemik, laborant, biolog. 

  Realizacja wystąpienia: 
  Dokumentację oceny ryzyka zawodowego opracowano. Pracownicy z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach zostali zapoznani w terminie do 30 września 2019 r.

   

 3. Opracowanie instrukcji eksploatacji dla urządzeń energetycznych obsługiwanych przez pracowników zakładu, uwzględniających aktualne wymogi przepisów, w tym uregulowania dotyczące częstotliwości przeprowadzania badań eksploatacyjnych/przeglądów oraz osób uprawnionych do wydawania poleceń w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.

  Realizacja wystąpienia: 
  Opracowano instrukcję i wdrożono do dnia 31 grudnia 2019 r.

Powiadom znajomego