W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Powstańców 13 
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.  (32) 639 51 00
fax  (32) 262 22 10

sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Kontrole

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Dąbrowskich Wodociągach sp. z o.o.

Rok 2023

Data kontroli: 27 czerwca 2023 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Kontrola poboru próbek wody w zakresie:

 • parametrów grupy A+B w wodzie przeznaczonej do spożycia z punktów zgodności zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza: Komora wodomierzowa ul. Spacerowa2, Studnia Trzebiesławice Tr3 ul. Gródki,
 • parametrów grupy A z następujących punktów zgodności zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza: Komora wodomierzowa ul. Św. Antonii/Pogoria, Hydrofornia ul. Topolowa 18, Pompownia Ząbkowice ul. Ks. Stanisława 5, Komora wodomierzowa ul. Strzemieszycka 425.

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: 24 kwietnia 2023 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Kontrola poboru próbek wody w zakresie:

 • parametrów grupy A i B z następujących punktów zgodności zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza: Studnia Ząbkowice P1 - ulica Pszenna, Studnia U-3 Ujejsce,
 • parametrów grupy A z następujących punktów zgodności zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza: Studnia U-1 Ujejsce, Studnia U-2 Ujejsce, Studnia U-4 Ujejsce.

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: 13 marca 2023 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Kontrola obiektu Ujęcie Trzebiesławice ul. Gródki w Dąbrowie Górniczej w zakresie stanu sanitarnego i technicznego urządzenia wodociągowego, prowadzonej kontroli wewnętrznej, stosowanych preparatów oraz technologii uzdatniania wody.

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: 13 marca 2023 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Kontrola obiektu Ujęcie Ujejsce ul. Olimpijska w Dąbrowie Górniczej w zakresie stanu sanitarnego i technicznego urządzenia wodociągowego, prowadzonej kontroli wewnętrznej, stosowanych preparatów oraz technologii uzdatniania wody.

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: 25 stycznia 2023 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Kontrola w zakresie oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Wyniki kontroli: wydana została Decyzja nr NS.HP.9027.3.22.4.2023 z dnia 14.02.2023 r. w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w toku przeprowadzonej kontroli poprzez:

 1. sporządzenie aktualnego wykazu szkodliwych czynników biologicznych wraz z klasyfikacją czynników biologicznych występujących w środowisku pracy,
 2. sporządzenie aktualnego rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych gr. 3 i 4,
 3. sporządzenie aktualnego rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych grupy 3 i 4,
 4. dokonanie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i jej udokumentowanie z uwzględnieniem zawodowego narażenia na czynniki biologiczne, uwzględniając m.in. klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych, rodzaj, stopień i czas trwania narażenia,
 5. zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego.

Punkty 1, 2, 3 zostały zrealizowane, dla realizacji punktu 4 i 5 na podstawie Decyzji nr NS.HP.9027.3.22.4.2023.18.22.2023 z dnia 5.04.2023 r. ustalono termin wykonania na dzień 30.06.2023 r.

Rok 2022

Data kontroli: 5 grudnia 2022 r.

Organ kontrolujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

Kontrola miejskiej sieci wodociągowej w Dąbrowie Górniczej ul. Piłsudskiego 2 w zakresie:

 • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: od 2 listopada 2022 r. do 4 listopada 2022 r.

Organ kontrolujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

Kontrola Oczyszczalni Ścieków "Centrum" w zakresie:

 • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi,
 • oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: 26 października 2022 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Kontrola w zakresie poboru próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B z Komory wodomierzowej al. Zwycięstwa 86 - punktu zgodności zlokalizowanego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza oraz w zakresie parametrów grupy A z następujących punktów zgodności zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza: Hydrofornia ul. 1 Maja 42, komora wodomierzowa ul. Św. Antoniego/Pogoria oraz Komora wodomierzowa ul. Piłsudskiego 89.

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: 30 sierpnia 2022 r.

Organ kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kontrola w zakresie realizacji umowy nr 101/2021/18/GW/zw/U z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 157/2011/18/OW/ok/P w wysokości 2.000.000,00 zł w tym: 898.850,13 zł na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Gołonoskiej i ul. Łaskowej w Dąbrowie Górniczej".

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: 23 sierpnia 2022 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Kontrola w zakresie poboru próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B ze Studni Trzebiesławice Tr3 ul. Gródki - punktu zgodności zlokalizowanego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza oraz w zakresie parametrów grupy A z następoujących punktów zgodności zlokalizowanych na ternie miasta Dąbrowa Górnicza: Komorowa wodomierzowa ul. Spacerowa oraz Studnia Ząbkowice P1 ul. Pszenna.

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: 23 sierpnia 2022 r.

Organ kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kontrola w zakresie realizacji umowy nr 101/2021/18/GW/zw/U z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 157/2011/18/OW/ok/P w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym: 1.101.149,87 zł na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Strzemieszyckiej i ul. Puszkina w Dąbrowie Górniczej".

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: od 14 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r.

Organ kontrolujący Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

Kontrola Budynku Administracyjnego przy ul. Powstańców 13 w zakresie:

 • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: 26 maja 2022 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Kontrola w zakresie stanu sanitarnego i technicznego urządzenia wodociągowego, prowadzonej kontroli wewnętrznej, stosowanych preparatów oraz technologii uzdatniania wody - Ujęcie Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza, ul. Puszkina.

Wyniki kontroli: nie twierdzono naruszenia przepisów.

Rok 2021

Data kontroli: od 9 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

Organ kontrolujący: Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797  z późn. zm.) w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).

Wyniki kontroli: NARUSZENIE: przetwarzanie odpadów z przekroczeniem warunków Decyzji Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 10.07.2015 r. znak: WER.6233.4.6.2015.AW. 

Data kontroli: od 18 listopada 2021 r. do 28 kwietnia 2022 r. z przerwą od 16 grudnia 2021 r. do 21 kwietnia 2022 r. oraz w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu.

Kontrola w zakresie:

 • prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,
 • prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 • wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Wyniki kontroli: dokonano korekt składek do ubezpieczenia zdrowotnego oraz do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych.

Data kontroli: od 7 lipca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.

Organ kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.

Wyniki kontroli: WYSTĄPIENIA:

 1. Zapoznanie wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracy pracowników z obowiązującymi w zakładzie pracy procedurami zwalczania przejawów mobbingu i dyskryminacji - zapoznano wszystkich pracowników z obowiązującą w Spółce procedurą mobbingu i dyskryminacji.
 2. Przechowywanie w aktach osobowych pracowników kopii uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu - zrealizowano.
 3. Podjęcie działań w celu potwierdzania datą w karcie szkolenia wstępnego z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy odbytego szkolenia przez pracowników - zrealizowano.
 4. Przeprowadzanie pierwszych szkoleń pracowników od nawiązania z nimi stosunku pracy w zakładzie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie okresowym w okresie zgodnym z obowiązującymi przepisami - zrealizowano.

Data kontroli: 24 marca 2021 r.

Organ kontrolujący: Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich.

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków wykorzystania częstotliwości oraz użytkowania urządzeń sieci radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej, z warunkami określonymi w pozwoleniu radiowym nr RRL/F/C/0173/2013 z dnia 9.12.2013 r., zmienionym późniejszą decyzją.

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

Organ kontrolujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

Kontrola Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. działek o nr 37/2, 37/3, 38/2, 38/3, 39/2, 39/3, 40, 2, 41/2, 42/2, 83/2, 115, 43, 68, 69, 84/2, 44, 45/2 k.m. 9 obręb Dąbrowa Górnicza w zakresie:

 • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi,
 • oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Wyniki kontroli: brak wymaganej wydajności hydrantów zewnętrznych dla celów przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Podjęte działania: Spółka złożyła "Wniosek o dopuszczenie na czas określony zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów Oczyszczalni Ścieków "Centrum" i zaplecza technicznego Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. przy ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej" do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Spółka otrzymała od Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, Postanowienie nr MZ.238.2.2021.Ł z dnia 01.04.2021, w którym:

 • dopuszczono jako uzupełniającym, zastępczym źródłem wody do celów przeciwpożarowych w postaci czterech hydrantów zewnętrznych usytuowanych w odległości od 280m do 330m od chronionych obiektów Oczyszczalni Ścieków "Centrum" i zaplecza technicznego Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. przy ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej,
 • czas dopuszczenia, o którym mowa w pkt 1 określono na termin do 30 czerwca 2022 r.

Rok 2020

Data kontroli: 22 stycznia 2020 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Kontrola w zakresie oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych - prekursory narkotykowe gr. 2 i 3.

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Rok 2019

Data kontroli: 15 października 2019 r.

Organ kontrolujący: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków wykorzystania częstotliwości i używania urządzeń sieci radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej, z warunkami określonymi w pozwoleniu radiowym nr RRL/F/0081/2016 z dnia 4 lipca 2016 r., zgodnie z przepisami art. 145 ust. 1 ustawy Pt i art. 146 ustawy Pt w związku z art. 143 ustawy Pt.

Wyniki kontroli: ZALECENIA: dokonać korekty mocy wyjściowych użytkowanych urządzeń radiowych do poziomu określonego w posiadanym pozwoleniu radiowym RRL/F/A/0081/2016 z dnia 04.07.2016 r. - zrealizowano.

Data kontroli: 14 października 2019 r.

Organ kontrolujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

Kontrola w zakresie:

 • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: 30 września 2019 r.

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.

Kontrola w zakresie stanu sanitarnego i technicznego urządzenia wodociągowego oraz stosowanych procedur postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wyniki kontroli: nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Data kontroli: 7 czerwca 2019 r.

Organ kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Kontrola w zakresie:

 • przestrzegania przepisów pracy, w tym bhp,
 • przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia,
 • wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wyniki kontroli: NAKAZY:

 • zamieścić w pobliżu apteczki pierwszej pomocy zlokalizowanej w budynku Oczyszczalni Ścieków Błędów wykaz osób, którym powierzono obsługę apteczki, przeszkolonych w udzielaniu pomocy - zrealizowano,
 • zabezpieczyć strefę pracy wirnika wentylatora zamontowanego w ścianie budynku Oczyszczalni Ścieków Błędów, pomiędzy pomieszczeniami odwadniania osadu i pomieszczeniem dmuchaw przed możliwością dostępu kończyną górną - zrealizowano,
 • zabezpieczyć przed możliwością użycia sprzęt dielektryczny nieposiadający oznakowania informacją o aktualności jego badań kontrolnych - zrealizowano,
 • wyeliminować możliwość dotyku bezpośredniego do zacisków gniazda bezpiecznika topikowego instalacji oświetleniowej w rozdzielni elektrycznej Tłoczni Ścieków Ząbkowice ul. Nadrzeczna - zrealizowano,
 • wyeliminować możliwość dotyku bezpośredniego do systemu szynowego zasilania elektrycznego transformatora nr 1 rozdzielnicy NN 380/220 w Tłoczni Ścieków Ząbkowice ul. Nadrzeczna - zrealizowano,
 • wyeliminować możliwość dotyku bezpośredniego do systemu szynowego zasilania elektrycznego w rozdzielni ŚN Tłoczni Ścieków Ząbkowice ul. Nadrzeczna - zrealizowano,
 • wyeliminować możliwość dotyku bezpośredniego do elementów wnętrza rozdzielni elektrycznej RNN (obiekt 28) sekcji nr 1 w Oczyszczalni Ścieków Centrum - zrealizowano,
 • oznakować widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa próg o wysokości ok. 0,2m w otworze drzwiowym rozdzielni NSV3 (obiekt 28) w Oczyszczalni Ścieków Centrum - zrealizowano.

WYSTĄPIENIA:

 • dostosowanie wewnątrzzakładowych wykazów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, prac szczególnie niebezpiecznych do aktualnej struktury organizacyjnej zakładu - zrealizowano,
 • zaktualizowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy: chemik, laborant, biolog - zrealizowano,
 • opracowanie instrukcji eksploatacji dla urządzeń energetycznych obsługiwanych przez pracowników zakładu, uwzględniających aktualne wymogi przepisów, w tym: uregulowania dotyczące częstotliwości przeprowadzania badań eksploatacyjnych/przeglądów oraz osób uprawnionych do wydawania poleceń w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych - zrealizowano. 

 

 

Powiadom znajomego