Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa SWZ przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami dostępna pod poniższym linkiem:

Link do postępowania ZP/12/2021